Fem un projecte

Nivell: P5
Tema: ELS PLANETES DEL SISTEMA SOLAR
Continguts: Es desprenen de les aportacions dels infants sobre allò que volen saber    respecte al tema (quants n’hi ha, com es diuen, com són (color, grandària, característiques especials, … ), llunyania respecte al sol, moviments  (rotació i traslació)…
Per triar el tema del projecte, després de fer una primera pluja d’idees i una primera votació a mà alçada, ens quedem amb 3 possibles temes per al projecte: els bombers, els planetes i el circ.
Proposem escollir entre els tres votant per escrit, amb  el recurs:   https://www.abcya.com/games/word_cl
Cada xiquet escriu la seua preferència, i finalment este seria el resultat: