INICIEM EL PROJECTE

Com a punt de partida i motivació del projecte, tenim a l’aula un minimon on hi ha animals marins coberts d’escombraries. Aquest minimon està acompanyat pel conte “Els tuguets” del CRAM. Desprès d’explicar-lo i representar-lo en el minimon, mitjançant la pantalla digital i l’ordinador buscarem la web del CRAM per cercar informació respecte les seves tortugues i la tasca del centre.

WEB del CRAM

A partir d’aquí encaminarem el nostre treball de recerca sobre què podem fer per ajudar aquestes tortugues, i descobrirem els continguts a treballar: les 3 erres.

També en iniciar el projecte farem un correu electrònic al responsable de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de Les Garrigues, per tal que ens expliquin com funciona la recollida selectiva d’escombraries a la nostra comarca, concretament a la nostra població, Vinaixa. Entre tots els alumnes farem una pluja d’idees per fer preguntes a aquest expert. Els alumnes de P5 seran els que redactaran el correu electrònic (amb ajuda de la mestra) per poder ser enviat des del correu electrònic de la nostra escola. Esperem que rebent la resposta a aquestes qüestions poguem fer una videoconferència per tal que l’expert ens faci una explicació oral més participativa per les dues parts.

Farem un conte col·laboratiu amb les altres dues escoles. A nivell de ZER aquest es feia cada curs però en format paper. Crearem un conte sobre el canvi climàtic. Ens distribuirem la presentació, el nus i el desenllaç entre les 3 escoles de la ZER i el compartirem. El farem amb el Power Point i inclourem imatges fetes pels infants de P3 i P4 (dibuixos lliures en paper escanejats), textos escrits (en el Word de l’ordinador portàtil) pels alumnes de P5 i la gravació d’aquestes frases amb l’Audacity. Una escola començarà amb el nus, tenint 3 setmanes per elaborar-lo, i havent-lo de passar enviant-lo via correu electrònic a la següent escola perquè faci el nus, i igualment amb la tercera escola perquè acabi amb el desenllaç. Un cop acabat el conte col·laboratiu programarem una sessió on convidarem a la resta de companys i companyes de l’escola per veure tots plegats el conte en gran pantalla. Aquest conte també el penjarem al blog de l’escola per tal que les famílies puguin visionar-lo des de casa.