FI DEL PROJECTE

Com a proposta de final de projecte, realitzarem una videoconferència amb les altres dues escoles de la ZER, per tal de crear un espai virtual de comunicació i poder-nos explicar què hem après del nostre projecte. Prèviament a l’aula hem de fer pràctiques d’expressió oral i comunicació davant una càmera; ens gravarem amb la tauleta digital per poder-nos observar desprès i millorar, si cal, alguns aspectes.
NOSALTRES SOM EL CANVI!