AMB ULLS DE NEN I NENA

Els infants han d’esdevenir autònoms i competents durant l’escolarització en l’etapa d’educació infantil. En el dia a dia es fomenta mitjançant diferents aprenentatges i rutines.

La proposta d’esdevenir autònoms amb una càmera digital a les mans és molt atractiva. Permetre’ls ser creatius, que explorin, que manipulin, que siguin capaços de… Qualsevol proposta els pot motivar:

  • Explorar i fotografiar formes, colors, objectes… que ens envolten
  • Construir minimons i capturar-los en una imatge amb la càmera
  • Fotografiar en el temps per permetre comparar els canvis de la matèria o dels objectes (exemple, fulles de tardor)
  • Experimentar amb un mirall i la càmera per captar emocions
  • Captar (amb fotografies) seqüències que els permetin expressar un procés
  • Representar l’obra d’art d’un autor treballat amb els materials que tinguin al seu abast
  • Representar un conte i captar amb imatges els moments més representatius d’aquest

L’expressió oral i la conversa que s’extreu durant i posteriorment a la realització d’aquestes propostes ha de ser rica en quan a emocions viscudes amb la càmera a la mà. També cal donar-los opció perquè pensin noves propostes sorgides dels seus propis interessos.

El nostre paper com a docents és donar-los confiança en els seus processos i acompanyar-los tot guiant-los si cal. Cal permetre la participació de tot l’alumnat i incloure la diversitat del grup: tots som capaços de fer-ho.

Tan el procés com el resultat serà molt motivador i permetrà un treball molt ampli i globalitat de totes les àrees.

Classe dels i les policies

La classe dels i les policies de l’escola Sant Bonifaci de Vinaixa està formada per 12 infants d’Educació Infantil: 8 nens i 4 nenes. D’aquests, quatre cursen P5, tres estan a P4 i els altres cinc restants són les noves incorporacions de P3 a l’escola. L’escola és una escola rural que forma part de la ZER Riu Set, a la comarca de Les Garrigues (Lleida).

L’escola està formada per 31 infants i 3 mestres. Es troba a l’entrada del poble de Vinaixa i també hi assisteixen nenes i nens d’un poble proper, el Vilosell. Tots junts formem una petita escola-família!

La classe d’Educació Infantil actualment està treballant el projecte dels policies, i d’aquí el seu nom.