Estudis

DIPLOMATURA MESTRE D’EDUCACIÓ  FÍSICA – UNIVERSITAT RAMON LLULL.

GRADUAT CICLE SUPERIOR D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES – ESCOLA DEL TREBALL.

GRADUAT BATXILLERAT CIENTÍFIC – ESCOLA IPSE.

Cursos

COAHING PER A DOCENTS – PRISMA.

MEDIACIÓ ESCOLAR – PRISMA.

ALTERACIONS GREUS DE LA CONDUCTA EN ENTORNS EDUCATIUS – PRISMA.

SUPORT VITAL BÀSIC + DEA – CONSELL CATALÀ DE RESSUSCITACIÓ.

Altres

MONITOR DEL LLEURE– ESCOLA TRAÇ.

ENTRENADOR DE BÀSQUET D’INICIACIÓ-FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET.