Quan estava fent pràctiques de la Universitat a una escola de Barcelona em van proposar fer una activitat sobre les plantes i els animals vertebrats per un grup de 5è de Primària.

L’activitat consistia en que jo feia un google sites amb tota la informació sobre les plantes i els animals vertebrats. Aquella vegada vaig extreure la informació directament del llibre de text de Medi Natural. Ells ho llegien de la mateixa web i després a sota hi havia un enllaç amb un JCLIC que havien de fer, per posar-se a prova. L’aprenentatge era totalment memoristic i poc significatiu: llegien i feien l’exercici al cap d’un moment.

https://sites.google.com/site/ntaecols/Home