AMB ULLS D’INFANT

Abans de començar a fer la nostra intervenció educativa amb els infants caldria posar-nos al seu nivell, establir una relació entre iguals i a partir d’aquesta mirada, observar, preguntar, escoltar de manera activa quines són les seves necessitats, què esperen del seu entorn, que els agrada, motiva o interessa, amb la fi de donar una resposta òptima a aquestes necessitats individuals, tant físiques, emocionals, socials, cognitives o d’aprenentatge que hem de contemplar, cuidar i atendre.

Per tant, cal que reflexionem sobre quin és el nostre paper envers l’infant, ja que serà de vital importància per l’acompanyament en el seu desenvolupament i aprenentatge. Observar i documentar durant el procés ens permetrà posar en valor la tasca educativa, a la vegada que deixarem constància del procés d’aprenentatge de l’infant, donant-li visibilitat i valor.

Així doncs, hem de romandre a l’aula amb ulls d’infant, imaginar-nos amb una càmera i veure el món tal i com ells/es el perceben. D’aquesta manera podrem realitzar una atenció personalitzada, tenint en compte el ritme de cada infant i les seves necessitats. A més, podem crear propostes per tal que els infants comuniquin, a través de les imatges i fotografies com veuen el món i que ho comparteixin amb els companys/es. Aquest tipus de propostes ens pot ajudar, d’una banda, a disposar d’informació sobre la percepció del seu entorn, què els crida l’atenció, a què donen importància…I, d’altra banda, treballem el llenguatge verbal, plàstic, digital, la creativitat i la relació i comunicació amb els altres.

PER QUÈ EDUCAR EN LA CREATIVITAT?

CREATIVITAT. n. Capacitat que té una persona per imaginar, inventar i crear coses.


Segons la artterapeuta Gemma Mas: <<Cultivar la creativitat ens ajuda a una cosa tan necessària com és adaptar-nos als canvis, els quals formen part inevitable de la vida de tothom, sense excepcions. És imprescindible per a fer front i solucionar els nostres conflictes i les situacions que ens tenen atrapats.

Ser creatiu vol dir mirar les coses de sempre amb uns altres ulls, buscar noves solucions. Quan “practiquem” la creativitat, se’ns amplia la mirada, se’ns obren noves perspectives, descobrim alternatives i això ens permet d’escollir entre diferents possibilitats tenint en compte les pròpies necessitats. Ser creatiu és una expressió de llibertat>>.

“El retrat alternatiu”. Autora: Laura Leiva.

L’ESCOLA, UN ESPAI PER…

SER, ESTAR I CONVIURE


Entenem l’escola com un espai on els infants puguin ser qui són. On cada infant es pugui expressar des de la individualitat com a persones úniques i irrepetibles. On puguin estar presents en cos, cor i ment, sempre vetllats per adults, presents i disponibles, compromesos amb el benestar del seu creixement. On se sentin part d’una comunitat, aprenguin a conviure, comunicar-se i relacionar-se amb els altres amb respecte i empatia, conduint-los cap a un enriquiment mutu.

Escola Xirinacs (Barcelona).

“L’escola és l’espai on trobar-nos, on crèixer, on exposar-nos, on podem ser en singular i trobar-nos en plural.” Marina Garcès

 

 

OHANA

‘OHANA [oh-ha-nah] .  Nom


Prové del Hawaià i significa FAMILIA. Una familia formada a partir de llaços de sang o d’experiències, moments i vincles que ens uneixen i ens fan únics. La teva familia mai t’abandona ni t’oblida. T’ajuda a crèixer, t’impulsa i et sosté. 

Aquesta és la nostra familia. La nostra història. BENVINGUTS I BENVINGUDES!

Sóc la Laura, mestra d’Educació Infantil i Primària en el Departament d’Educació, actualment sense destinació de centre però amb moltes ganes i il·lusió d’aprendre i continuar creixent com a professional. La finalitat d’aquest blog és compartir amb vosaltres propostes d’aula, eines i recursos, així com reflexions que poden sorgir entorn l’àmbit educatiu.

Aquest és només l’inici del nostre camí. ENDAVANT.