El meu Symbaloo

symbaloo

Què veig

reflexions post curs

El curs ha arribat al seu final i em proposo escriure una breu reflexió de tot allò que he anat aprenent a mida que anava avançant mòdul rere…

Què faig

Rúbriques d’autoavaluació

Aquest vídeo parla de l’autoavaluació. Cada vegada em trobo amb més estudiants que no saben que se’ls està demanant. Per aquest motiu vaig començar a buscar maneres més…

Què veig

Què és el disseny gràfic?

Experiències

Mapa conceptual

Your browser is not able to display frames. Please visit HOW DO I on MindMeister. HOW DO I by aïda elias

Què faig

busquem de manera eficaç?

què és la cerca booleana?

Què veig

Curs Portafolis digital i Entorn Personal d’Aprenentatge (EPA)

Què en sabem d’allò que s’anuncia com a objectius a aconseguir en aquest curs? Fa temps que sento parlar dels portafolis digitals i d’entorn personal d’aprenentatge però els…

Experiències