Impressió 3D

1- Presentació

 Soc Carles Cano, professor de Geografia i Història, actualment a l’Institut Alfacs de la Ràpita, de 44 anys i que fa 8 que treballa al món de l’ensenyament. L’interès que tenia en la formació sobre l’impressió 3D ve de poder plasmar materialment els projectes arquitectònics més representatius de cada època històrica.

2- Recull de tasques realitzades

3- Projectes

Els programes a desenvolupar amb aquest ús venen determinats en un principi de treballs en projectes on plasmen les grans obres arquitectòniques que abans es feia de forma manual, ara en format digital. Per exemple podran dissenyar obres com la Catedral de NotreDame per representar l’art gòtic o la Sagrada Família en l’art Modernista a partir de l’estudi de cada època i un anàlisi profund de les característiques pròpies i cada país concret seguint l’estil de l’època.

4- Evidències (impressió d’un xiulet predissenyat)

5- Conclusió

La impressió 3D és una eina útil inimaginable de fa uns 40 anys enrere, d’un potencial enorme i que s’incorporarà al món educatiu i laboral pròximament. Podem generar qualsevol disseny i dur-se a terme en la realitat des de la llar i a l’abast de la mà per a construir elements sense necessitats d’adquirir-los al mercat, per a ser més autosuficient i per a plasmar tots aquells models i prototips al món real i de forma relativament barata.

Dit això, considero que aprendre d’una manera inicial el procediment és endinsar-se en aquesta opció. Com en tot, la pràctica fa mestres i no és una situació que ens sigui estranya ja que ens hem de reciclar constantment i aprendre noves eines digitals. El temps invertit en el Tinkercard farà que els projectes estiguin més elaborats i més ben definits. De moment tenim a l’abast de la mà els coneixements i de nosaltres dependrà el perfeccionament d’aquest enorme potencial i el dia de demà poder incorporar-la a l’àmbit tant docent com quotidià.