Els àtoms

Un video sobre la constitució de la matèria: com és l’àtom?

http://www.youtube.com/watch?v=YeujZ4YWnOU

 

El CERN

En aquest enllaç trobem un video del programa “afers exteriors”, on visitarem Suïsa, i entre altres coses, visitarem el centre de Ginebra on es troben les instal·lacions de l’accelerador de partícules.

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/1634439

 

A Catalunya, també tenim unes instal·lacions on s’investiga en diferents àmbits, a partir de l’acceleració de la matèria: és el sincrotó ALBA. Trobareu informació a l’enllaç:

http://angelslongan.lacoctelera.net/post/2010/04/07/el-sincrot-alba-casa-nostra