Materials de la geosfera

Els minerals. Identifiqueu una sèrie de minerals utilitzant una clau dicotòmica, i escriviu en una graella les seues principals característiques: color, brillantor, duresa, densitat, diafanitat, etc. Després cal respondre un senzill qüestionari al Moodle.

Pràctica: Cristal·lització

Les roques. Estudieu la classificació de les roques i vegeu en el laboratori algunes de les més significatives de cada tipus. Per parelles o grups de tres, elaboreu una senzilla clau dicotòmica per fixar-vos en les característiques que us permeten diferenciar les roques estudiades entre elles. Després de la pràctica, entreu al Moodle a respondre el qüestionari corresponent.

Pràctica: Cristal·lització del salol

Reconeixement de visu de roques i minerals. Haureu de reconèixer i identificar algunes de les mostres estudiades en les sessions anteriors. Per recordar-les millor, a banda de les sessions dedicades a això al laboratori, podeu ajudar-vos de les següents pàgines, per als minerals i per a les roques.

El paisatge litològic de la Península Ibèrica està format principalment per tres grans zones: una granítica (silícica), una calcària i una argilosa (depressions de grans rius, fonamentalment).


Determinació de la densitat mitjana de l’escorça terrestre

Calculeu experimentalment la densitat de les tres roques més representatives de l’escorça de la Terra (granit, basalt i calcària) a partir de dues mostres de cadascuna. A partir de les dades obtingudes feu un càlcul de la densitat mitjana de l’escorça.

Després de fer les experiències, responeu el qüestionari corresponent al nostre Moodle.

Mapes topogràfics i geològics

Seguiu les intruccions de l’activitat Estudi de mapes topogràfics, i en finalitzar-la i realitzar la maqueta corresponent, responeu el qüestionari al Moodle.

Trobeu aquí alguns exemples d’interpretació de mapes geològics.

Sobre tot tipus de recursos energètics podeu trobar molta información en la pàgina de l’Institut Català d’Energia.

Energia dels combustibles fòssils

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha preparat una pàgina que acompanya l’exposició Gas i petroli, l’energia dels fòssils. Són especialment curioses les animacions de l’apartat Interactius.

gas-i-petroli

Vídeo: El carboni i la formació de combustibles fòssils

Energia nuclear de fissió

Com funciona una central nuclear de fissió

Gràfics: L’energia nuclear arreu del món i a l’Estat espanyol.

Què és una fusió del nucli?

Alguns dels accidents nuclears més greus de la història.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *