Edafosfera

Propietats dels sòls

Textura: És la proporció relativa en massa d’argila, llim i sorra que trobem al sòl. La diferència entre aquests components està en la mida dels grans.

Partícules Mida de les partícules (µm)
Argila >4
Llim 4 – 60
Sorra 60 – 2000

Podem classificar els sòls depenent de les proporcions d’aquests materials, en distintes classes texturals, com podem veure en el diagrama inferior. Cadascun dels eixos fa referència al percentatge de cada component i, el punt d’unió dels tres percentatges és la classe textural del sòl.

ct

Estructura: És l’agrupació de les partícules en agregats que poden tindre distintes formes de reunir-se i condicionen les propietats dels sòls, com ara la permeabilitat o l’aireació.

Porositat: L’espai que deixen lliure les partícules sòlides, pot ser ocupat per aire o aigua. S’expressa en forma de percentatge (%), com una relació del volum dels porus respecte del total.

Quantitat d’aigua: L’aigua, com l’aire, es troba en els porus del sòl, i condiciona la presència de vida.

Temperatura: Aquesta propietat, juntament amb la humitat, determina el que anomenem el clima del sòl. Quan un sòl sempre és gelat, per exemple, l’anomenem pergelisòl o permafrost.

Color: És una propietat fàcilment observable que ens indica, d’una forma més o menys aproximada, la composició del sòl pel que fa a la quantitat de matèria orgànica (sòls foscos), òxids i hidròxids de ferro (rogencs), sulfurs, sulfats, guix, carbonats (blanquinosos), etc. Aquesta propietat pot determinar-se a través de taules de colors: les taules de Munsell.

Profunditat: És un indicador de la maduresa del sòl. No és fàcil de determinar perquè la transició fins la roca mare pot ser gradual i sense límits clars.

Salinitat: L’excés d’ions pot ser causa d’una salinització que dificulta el creixement de la vegetació per la pressió osmòtica sobre les arrels: l’aigua tendeix a fluir cap on la concentració salina és major, i això dificulta l’absorció radicular.

Podeu recordar més característiques de determinats tipus de sòls en aquesta animació.

També podeu repassar aquest continguts en aquesta presentació.

Perfil

Tipus de sòls

La classificació més usada és la de la FAO (Food and Agriculture Organitzation), l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura. Sobre els sòls de Catalunya pots trobar informació a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Degradació dels sòls

Els xaragalls són formes d’erosió hídrica que formen els paisatges de badlands.

Llegiu el reportatge Un planeta fertilizado, de National Geographic.

L’aplicació Foc al bosc de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet veure la informació de tots els incendis forestals des de l’any 1986.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *