Els processos geològics externs

L’energia del Sol

Pots trobar dades i imatges sobre el Sol, l’estel del nostre sistema planetari, en aquesta pàgina.

El Sol emet en la seua activitat unes partícules, en la seua majoria protons, que ens arriben en forma del que anomenem vent solar. Aquestes partícules queden atrapades per les línies de força del camp magnètic de la Terra, i entren a l’atmosfera pels pols, creant un espectacular fenomen que anomenen aurores polars: boreal a l’hemisferi Nord, austral al Sud.

Quan observem vídeos de les aurores polars normalment estan filmats en time lapse, tècnica que consisteix en reproduir les imatges a major velocitat, per poder veure accelerats fenòmens que ocorren lentament. Aquest vídeo, en canvi, té l’alicient de mostrar-nos l’aurora a temps real! Va ser filmat a Tromsø, Noruega, durant una tormenta solar el 2012, pel fotògraf Alistair Chapman. (Font: Fogonazos i Bad Astronomy)

L’atmosfera

Trobaràs una explicació sobre l’efecte Coriolis en aquest vídeo.

Riscos atmosfèrics

Els huracans o ciclons tropicals són centres de pressions molt baixes que poden provocar greus efectes sobre els humans o els seus bens. A la imatge, l’huracà Mitch (1998).

Mapes topogràfics

Segueix les intruccions de l’activitat Estudi de mapes topogràfics, i en finalitzar-la i realitzar la maqueta corresponent, respon el qüestionari en Moodle.

El paisatge

Els xaragalls són formes d’erosió hídrica que formen els paisatges de badlands.

El paisatge litològic de la Península Ibèrica està format principalment per tres grans zones: una granítica (silícica), una calcària i una argilosa (depressions de grans rius, fonamentalment).


Aigües subterrànies

Pots trobar aquí l’esquema d’un aqüífer.

aquifer

La porositat secundària produïda per dissolució en roques calcàries, pot donar lloc a aqüífers càrstics.

La Ciudad encandada de Cuenca representa un relleu càrstic a la seua etapa final.

Dinàmica litoral

Observeu les següents animacions sobre les onades generades pel vent, i les seixes o rissagues, originades per pulsacions de la pressió atmosfèrica.

Penya-segats litorals i formes d’abrasió

Geomorfologia

En aquesta presentació de diapositives teniu algunes imatges sobre les principals formes de modelat del relleu:

Entreu al Moodle de l’Institut a respondre un qüestionari sobre aquesta presentació.

Ús d’un cercador

Busqueu informació per Internet sobre els tipus de modelat del relleu que produeixen els agents geològics externs: modelat fluvial, torrencial, eòlic, litoral, glacial, càrstic.

Heu de dir, entre totes les pàgines que has trobat, quines són les cinc millors, segons els següents criteris:

• Les que tenen informació més útil per a vosaltres (heu de dir per què us ha resultat útil).
• Les que tenen la quantitat d’informació adequada: ni massa, ni massa poca.
• Les que tenen un aspecte més atractiu per a vosaltres (tenen més imatges, imatges millors, informació més fàcil de trobar, etc.)
• Les que carreguen més ràpid.

L’activitat es farà de forma individual i s’avaluarà com una activitat més de classe.

Defensa d’una presentació

A partir de la informació trobada en la cerca de l’activitat anterior, elaboreu per parelles una presentació en què apareguen els tipus de modelat del relleu (la distribució ha de ser tal, que entre tota la classe es treballen tots els tipus de modelat).

Sobre cada modelat, ha de constar la següent informació:

• Imatges (dos com a mínim) de cada modelat.
• Les característiques que ens permeten identificar la forma de modelat.
• Les estructures geològiques característiques de cada forma de modelat.
• L’agent geològic causant del modelat.
• El clima on podem trobar aquest modelat.

La presentació haurà de constar d’un màxim de 12 diapositives i haurà de presentar-se a classe oralment, durant un temps entre 10 i 15 minuts.

Es valorarà la claredat en l’exposició dels conceptes (50%) i la correcció (25%), tant en la seua utilització, com lingüística i d’expressió, així com la presentació digital (25%). La nota de l’activitat es considerarà com una nota més de les activitats procedimentals (com ara les pràctiques de laboratori) per a la nota de l’avaluació.

Per tindre una guia podeu fer un cop d’ull a la presentació del començament d’aquesta pàgina.