Els processos geològics interns

Moviment dels continents

En aquest enllaç podeu trobar una animació que mostra el moviment de les terres emergides en els últims 600 milions d’anys.

Trencaclosques de les plaques tectòniques

Fiqueu nom a les plaques litosfèriques d’aquesta imatge, retalleu-les i apegueu-les sobre una superfície de porexpan. Retalleu cada peça i tindreu un trencaclosques de les plaques tectòniques.

Simulació dels corrents de convecció

Farem dues experiències per simular els corrents de convecció del mantell, en les que l’aigua farà el paper del magma de la mesosfera.

  • En una d’elles farem surar dues de les nostres plaques de porexpan sobre aigua en ebullició dins un vas de precipitats, amb una petita ampolla de vidre dins amb aigua acolorida que ens permetrà visualitzar el moviment de l’aigua quan s’escalfa.
  • En l’altra, els corrents passaran a través de dos forats en una làmina de plàstic rígid, que comunica dos gots, un amb aigua calenta i acolorida, i amb restes de fer punta a un llàpis (tot per veure millor el moviment de l’aigua) i altre got amb aigua gelada i salada (perquè siga més densa).

Determinació de la densitat mitjana de l’escorça terrestre

Calculeu experimentalment la densitat de les tres roques més representatives de l’escorça de la Terra (granit, basalt i calcària) a partir de dues mostres de cadascuna. A partir de les dades obtingudes feu un càlcul de la densitat mitjana de l’escorça.

Després de fer les experiències, responeu el qüestionari corresponent al nostre Moodle.

Terratrèmols i tsunamis

Mesurem l’energia alliberada pels sismes a travès de l’escala de Richter.

En aquest enllaç podeu veure un vídeo que explica la formació d’un tsunami.