Biomolècules i metabolisme

La química de la vida

Enllaç: L’escala de pH

Glúcids

Observeu la ciclització de la glucosa en aquesta animació.

ciclitzacio-glucosa

En el següent vídeo s’explica (en anglès) la reacció de Fehling.

Activitats sobre els glúcids aquí.

Lípids

Activitats sobre els lípids aquí.

Sobre alimentació i lípids podeu trobar informació en aquest enllaç.

Proteïnes

Sobre l’estructura de les proteïnes podeu veure aquest vídeo.

Podeu fer una visita interactiva a la maquinària molecular de la cèl·lula en aquest enllaç de la pàgina RCSB Protein Data Bank.

Enzims

Aquestes animacions mostren el paper dels enzims com a catalitzadorsl’energia d’activació dels enzims o l’al·losterisme .

e-activacio

Consulteu les animacions dels següents vídeos sobre l’especificitat dels enzims, els inhibidors enzimàtics i els enzims al·lostèrics. Aquí teniu un vídeo sobre regulació enzimàtica per retroinhibició. També podeu mirar el vídeo Com funcionen els enzims.

Àcids nucleics

Podeu trobar més infografies com aquesta relacionades amb la química i la bioquímica a compoundchem.com.

Observeu la formació dels enllaços fosfodièster entre nucleòtids.

Vídeo: La foto 51. Primera part: Rosalind Franklin
Vídeo: La foto 51. Segona part: Estructura de l’ADN a partir de la foto 51

Metabolisme

Presentació amb els principals esquemes del metabolisme.

Catabolisme

Podeu repassar la cadena de transport electrònic amb aquest vídeo.

Quants ATPs s’obtenen a partir d’una molècula de glucosa? Aquí podeu llegir unes consideracions de l’equip de coordinació de les PAU de Biologia sobre el balanç energètic de la respiració cel·lular a partir de la glucosa.

Fotosíntesi

  • Tutorial de la fotosíntesi: Vídeo
  • Fase lumínica: Vídeo

Anabolisme heteròtrof

Laboratori

Normes de seguretat i comportament al laboratori. La pàgina Laboratori virtual pot ajudar-vos a recordar el material de laboratori, les normes de seguretat o els pictogrames de perillositat dels productes químics. Podeu repassar algunes normes en aquest vídeo.

Osmosi. Comproveu els efectes de l’osmosi a través d’una membrana semipermeable, per exemple, la d’un ou prèviament ficat en vinagre.

Identificació de glúcids. Utilitzeu el reactiu de Fehling per detectar oligosacàrids amb poder reductor i el lugol per identificar la presència de midó.

Identificació de lípids. A través del mètode de la taca translúcida, la solubilitat i el reactiu Sudan III, identifiqueu lípids entre altres substàncies. Fitxa de l’activitat.

Desnaturalització i reconeixement de proteïnes. La desnaturalització ocorre a causa de factors com ara les variacions de temperatura o de pH, entre d’altres. Per detectar la presència de proteïnes en una solució es sol utilitzar la reacció del biuret. Fitxa de la pràctica.

Models d’ADN. Feu una maqueta d’ADN. Un cop acabada redacteu una descripció del model d’ADN de Watson i Crick que acompanyi el vostre model que inclogui quins detalls en particular permet mostrar. Fitxa de l’activitat. ADN d’origami aquí.

Extracció d’ADN. Aïlleu el material genètic d’un teixit. Compareu un parell de protocols distints per veure quin funciona millor. El qüestionari de la pràctica el teniu aquí.

Podeu veure el vostre propi ADN seguint aquest protocol. El qüestionari de la pràctica el teniu aquí.

Acció enzimàtica. Estudieu les condicions en les que poden actuar dos enzims: la ptialina (o amilasa salival) i la catalasa. Trobareu aquí la fitxa de la pràctica: ptialina / catalasa. Podeu consultar aquest vídeo que explica com reacciona la catalasa.

Estudi de la fermentació alcohòlica. Comproveu com el llevat (Saccharomices cerevisiae) allibera gas en fermentar una dissolució de glucosa o sacarosa. Trobareu la fitxa de la pràctica aquí.

Estudi de la fotosíntesi. Feu un estudi comparatiu de la fotosíntesi en dues espècies fotosintètiques aquàtiques: Chara vulgaris i Potamogeton pectinatus.

Després de cada pràctica recordeu fer l’informe de la pràctica i el qüestionari al Moodle.

Més recursos en Internet

Bibliografia

Lehninger, A.L. Bioquímica
Nelson, D.L., Cox, M.M. Lehninger. Principios de Bioquímica
Peretó, J., Sendra, R., Pamblanco, M., Bañó, C. Fonaments de bioquímica
Stryer, L., Berg, J.M., Tymoczko, J.L. Bioquímica

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *