Biologia cel·lular, cicles biològics i reproducció

La cèl·lula

Aquest és un interessant vídeo introductori sobre l’estructura de la cèl·lula.

La membrana cel·lular

La membrana citoplasmàtica en forma de rap.

Intercanvi de substàncies:

Digestió per part dels lisosomes: heterofàgia i autofàgia.

El cicle cel·lular

Vídeo sobre el control del cicle cel·lular.

Vídeo amb els punts de control del cicle i el paper de les CDK.

Presentació sobre el cicle cel·lular i el càncer: enllaç.

Mitosi

Animacions de la mitosi. Aquí un vídeo curtet, i aquí un de més llarg.

A continuació podeu veure un vídeo de la mitosi vista al microscopi òptic.

I aquí un altre de mitosi.

Meiosi

Animació de la meiosi. Aquí teniu un vídeo d’una animació de la meiosi. I aquí un altre.

Ordeneu les fases de la mitosi i de la meiosi a partir d’aquesta figura.

Les cèl·lules mare

Mireu aquest capítol del QuèQuiCom.

Realitzeu les següents activitats:

La vida privada de les plantes: La floració

Preguntes sobre el documental.

Laboratori

Estudi de la cèl·lula. Són planes les cèl·lules? Quines mides i formes tenen? Que hi ha a dins? Descarregueu aquí la fitxa de la pràctica.

Observació de cèl·lules vegetals. Feu una preparació microscòpica de cèl·lules vegetals. Podeu trobar el qüestionari de la pràctica aquí.

Mesura de la mida real d’estructures observades al microscopi. A través de l’observació d’un paper mil·limetrat calculareu el diàmetre del camp visual del vostre microscopi amb els menors augments possibles, i aprendreu a calcular-lo per a la resta d’augments. Practicareu el dibuix del que observeu per estimar la mida de les estructures ampliades a partir d’aquesta referència. També prendreu fotografies del paper i de la mostra per poder fer els càlculs i les estimacions de forma més fiable i treballar el poder d’augment del microscopi (descarregueu aquí la fitxa de la pràctica).

Investigació de les membranes de les cèl·lules vegetals. Fareu un estudi de les membranes a partir de la remolatxa. Teniu aquí la fitxa de la pràctica.

Observació de cèl·lules en divisió. Busqueu nuclis cel·lulars en divisió i mireu d’identificar en quina fase de la mitosi estan. Fotografieu les fases que es vegen més clares. Podeu trobar el qüestionari de la pràctica aquí.

Observació dels cromosomes politènics en Drosophila. La larva de la mosca de la fruita o del vinagre (Drosophila melanogaster) presenta a les seues glàndules salivals uns cromosomes especials. Són els cromosomes politènics, i són molt grans, resultat de múltiples replicacions de l’ADN sense separar-se.

Observació dels gàmetes dels musclos. Vídeo. Protocol.

Després de cada pràctica recordeu omplir l’informe de la pràctica i el qüestionari en Moodle.