Recursos, impactes i riscos

Residus

Feu un cop d’ull al següent vídeo: La brossa és un tresor. En ell, una xiqueta explica la destinació dels distints residus sòlids urbans. Està extret de la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), on podeu trobar més informació sobre el tema de la gestió dels residus.

Treball: Recursos i impactes

En aquesta unitat, per parelles o grups de tres, contestareu a una sèrie de preguntes a través de la cerca d’informació. El resultat l’exposareu a la resta de la classe en una data que acordarem prèviament.

Sessió 1. Feu un resum de la unitat en què destaqueu els conceptes més importants.

Sessió 2. Llegiu aquest text. A continuació feu la següent feina: Tots els membres de la classe treballeu per a la consultora ambiental a la que l’Administració encarrega l’Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) del projecte del que parla el text que heu llegit. Cada grup de dos o tres persones avaluarà una de les activitats humanes que apareixen subratllades en el text. No podeu repetir cap (penseu que tota la classe treballeu per a la mateixa empresa, no podeu fer la mateixa feina dues vegades!), així que haureu de ficar-vos d’acord amb la resta de grups de treball.

Una vegada heu triat l’activitat que avaluareu fareu un llistat dels recursos que necessitarà aquesta activitat, els classificareu en renovables o no renovables, si es poden obtenir a prop o cal importar-los, i la forma més sostenible d’explotar-los. Recordeu que els recursos inclouen materials (roques de construcció, minerals, aigua…), energies (penseu en les fonts d’obtenció) i éssers vius (arbres per a fusta, tal vegada animals…). Redacteu-ho en forma de document de text.

Sessió 3. Ara heu d’identificar els impactes que generarà l’activitat que esteu avaluant, tant durant la construcció com durant el funcionament, sobre l’atmosfera, la hidrosfera i la biosfera. Classifiqueu-los segons la seua importància (alta, mitjana, baixa) i el seu abast (local, regional, global) i, per a cada impacte, busqueu una mesura correctora o compensadora que el minimitze.

També heu de gestionar adequadament els residus, tant de la construcció com del funcionament del projecte.

Sessió 4. Feu una presentació digital amb la vostra informació. Prepareu l’exposició oral (no més de 10 minuts!) davant els vostres companys.

Sessió 5. Presentació del projecte a la resta de la classe.

Versió en PDF de les instruccions del treball.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *