Consultar el catàleg de la Biblioteca

Estem començant a entrar les dades del catàleg de la biblioteca a l’aplicatiu Epèrgam. Aquesta aplicació del Departament facilita la gestió i consulta dels materials de la biblioteca escolar.

Us presentem una breu guia per a treure el màxim profit d’aquesta aplicació.
Guia per a alumnes

Consultar el catàleg de la biblioteca


Guia per a professorat.

Consulta del catàleg de la biblioteca

Benvinguts a la Biblioteca de la ZER Montsià

Cadascuna de les escoles que formen la ZER disposen d’una biblioteca de centre on podeu trobar tota mena de llibres. Però,  a més a més, la ZER disposa des de fa dos anys d’una biblioteca itinerant. Amb llibres de diverses matèries.

Intentarem mantenir-vos informats de les dates en que la biblioteca itinerant de la ZER visitarà cada centre i del catàleg d’aquesta.

I recorda que els llibres t’ajuden a crèixer!!!