Criteris de selecció

Tríptic informatiu. (PDF)

Tríptic informatiu. (PDF)

 

Els criteris que hem seguit per incloure els blogs i les webs de biblioteques escolars al Directori són els següents:

Quant al contingut:

     – Que l’espai virtual estigui ben identificat amb el nom del centre i la població en la capçalera o en lloc visible.

     – Que ofereixi l’enllaç al catàleg en línia.

     – Que ofereixi informació sobre el funcionament de la biblioteca.

     –  Que inclogui una adreça electrònica o formulari de contacte.

     – Que inclogui informació sobre activitats  i que en mostri.

    – Que inclogui l’enllaç cap a la web principal del centre o altres llocs virtuals com poden ser blogs de classe, de seminari o de Departament, aules virtuals, etc.

     – Que enllaci amb la web de la biblioteca pública i del Servei Educatiu

Quant a l’actualització:

     – Que inclogui informació del curs actual i que els enllaços funcionin.

     – Que almenys hi hagi quatre entrades generades en el darrer curs escolar.

Quant al valor ètic de difusió:

    – Que respecti els principis fonamentals dels drets humans i dels valors d’una societat democràtica.

    – Que actuï amb ètica i responsabilitat en la utilització de la informació, sobre tot pel que fa a la utilització de  músiques i imatges lliures de drets o amb permís dels autors.

    – Que no contingui publicitat, així com evitar enllaçar a llocs que continguin publicitat inadequada per a l’entorn educatiu.

 

Us convidem a compartir amb nosaltres l’adreça del vostre blog o web de biblioteca escolar, adreçant-vos al vostre Servei Educatiu, omplint el formulari de contacte o enviant un missatge a  biblioteques@xtec.cat