4C Irene Vives Matemàtiques

UN MÓN SENSE MATEMÀTIQUES                 Irene Vives (4t C)

El món sense les matemàtiques seria completament diferent de com el coneixem ara…

Un món sense les matemàtiques suposaria la fi de la raó de la vida, tot serien preguntes sense resposta (més que ara, tot i que també hi ha moltes), moltes dificultats per raonar i sobreviure, suposaria no poder avançar. Això suposant que existís la raça humana, suposant que realment existís alguna cosa.

Fins i tot la creació de l’univers, sense les matemàtiques, no s’hauria pogut esdevenir. Les matemàtiques al món són com l’ànima d’una persona: sense ella no seríem res, sense ella seríem monstres.

Les matemàtiques estan a tot arreu, t’ensenyen a resoldre problemes, solucionar dubtes, són la base de la música, la raó que el món no sigui gris, la base de la vida. Però, desgraciadament, també la base de la perfecció, l’únic objectiu que l’home mai podrà arribar a aconseguir. I pocs podran assumir-ho.

Si el món en si ja està corromput i menyspreat, sense les matemàtiques acabaria de sucumbir finalment en un terrible caos.