4t B BRUNA PALAU. Ciències Socials

Sobre la pel·lícula  LA LISTA DE SCHINDLER

“Aquesta llista és el bé absolut. Aquesta llista és la vida, més enllà dels seus marges s’obre l’abisme.”

Aquesta és la frase que diu Stern quan han acabat de redactar la llista dels centenars de jueus que volen per a la seva empresa i, d’aquesta manera, traient-los dels camps de concentració podrà salvar-los. Amb aquesta frase ens vol dir que aquesta llista és l’únic bé entre tot el que està passant, és l’única prova que demostra que la humanitat encara no està perduda, que encara queda fe en els homes bons com en Schindler. També diu que aquesta llista és com la vida, és a dir, que amb aquesta llista està atorgant una vida a cadascun dels jueus innocents que l’únic que han fet per estar en els camps de concentració és haver nascut. I que tot el que es troba fora d’aquesta llista està a l’abisme, és a dir, que ja no té cap oportunitat de sobreviure.

Aquesta és la frase que remarca tota la películ·la, la que ens fa adonar-nos per què es diu així. Amb aquesta frase podem entendre que Stern s’adona de la bondat de Schindler i que, sense ell, hagués estat molt més difícil suportar la situació i sortir d’aquell trauma que s’havia generat. Aquesta llista és, senzillament, un bé molt apreciat que ens fa veure que tot i que tot canvïi cap a pitjor i sigui impossible no veure-ho tot malament, sempre quedarà alguna persona que farà el que sigui perquè tot millori.