4t A VANESSA DE PEDRO. Física i Química

VIATGE AL CERN

Jo vull fer el viatge que es fa a 2n de Batxillerat al CERN, no només per veure-ho, ja que prèviament ho haurem estudiat a classe, sinó per veure tot l’esforç invertit per crear-lo.

Jo, del CERN, no en sé molt, només el just. Sé que es va crear gràcies a molts països i persones que es van esforçar i van ajudar-hi i van contribuir amb tot això. Vull anar a veure el CERN perquè és el major laboratori d’investigació en física de partícules del món. El CERN no només ha ajudat a descobrir resultats científics de gran importància, sinó que també ha ajudat en la tecnologia i informàtica.
Ja que el CERN ha ajudat molt en diferents àmbits, penso que és digne de veure, i més si estàs estudiant física i química. Encara que no només veurem això, crec que és el més interessant que veurem durant el viatge. I no dic que la resta no ho sigui, però el CERN és internacional i molt important en l’àmbit de la ciència.
També m’agradaria anar a Ginebra, ja que m’encanta viatjar i és una de les ciutats on no he estat mai. M’agrada conèixer diferents llocs que, de no haver-hi anat, potser mai sabria que hi són, però el més important per mi és el CERN, com ja he dit.

Per mi aquest viatge que farem més endavant, serà una experiència per conèixer com es treballa en un lloc tan important com aquest, l’espai on està construït i la ciutat. Tinc ganes d’anar-hi, de visitar llocs nous per mi, viure experiències inoblidables i tenir un bon record de tot el viatge encara que sigui en autocar i es faci molt pesat. Poder dir que hi he anat, i recomanar a la gent que vagi a veure una cosa en la qual s’han implicat molts països per portar-ho endavant i amb l’esforç de molta gent. I això s’ha de valorar molt, ja que també ens ha proporcionat moltes coses.