COMENIUS 2012-2014

Comenius Bilateral Scholarship

Intercanvi  2012 — 2014
Puolalanmäen lukio Turku Finlàndia – Institut Valldemossa Barcelona

Us comuniquem que la Comissió Europea ens ha concedit una beca  per realitzar un projecte educatiu amb un centre de Finlàndia. Les associacions escolars bilaterals Comenius són associacions amb l’objectiu de realitzar un intercanvi de grups d’alumnes. És imperatiu que l’allotjament de l’alumnat sigui en família i que la durada de l’estada sigui d’un mínim de 10 dies.  Impliquen la realització de projectes educatius a partir de temes com la comprensió multilingüe o l’aprenentatge integrat de llengua i continguts (AICLE).

A qui va adreçat el projecte?

És un projecte de centre però en concret hi participarà un petit grup d’entre 10 i 12  alumnes que al setembre comencin primer de batxillerat al nostre institut.

Quina feina ha de fer l’alumnat

Un cop feta la selecció de l’alumnat cada noi o noia  farà un treball cooperatiu en anglès amb l’alumnat finès al llarg de dos cursos acadèmics (equivalent en nombre d’hores al treball de recerca). Donada la durada i importància del projecte ens proposem que la recerca i feina que faci cada alumne/a del nostre institut serveixi per equiparar-la a la del treball de recerca i per tant sigui homologable a efectes acadèmics.

Requisits per a participar en l’intercanvi

  1. Estar disposat/da a acollir en família i ser hospitalari/ària. Estar disposat/da a viure en família d’acollida i respectar les normes i costums locals.
  2. Aprovar un test d’anglès obligatori que es realitzarà a primers de setembre 2012.
  3. Treballar a l’institut seguint les instruccions de la coordinadora tots els dimecres de 13h30 a 14h30 des de  primers octubre 2012 a finals de maig 2013 (durant el segon curs el treball es bàsicament individual).
  4. Comprometre’s a lliurar la feina en els terminis indicats.
  5. No estar sancionat/da per problemes de disciplina.

Desplaçaments

Durant el curs 2012-2013 el nostre grup viatjarà a Finlàndia i també rebrà el grup finès. Durant el curs 2013-2014 no es fa cap viatge i es completarà el projecte individualment com a treball de recerca.

Ajuts

Subvencions per cobrir les despeses de desenvolupament del projecte (publicacions incloses) i la mobilitat de professorat i alumnat durant tota la seva durada.

Cordialment,

M.Àngels Hernández Sierra                                     mherna23@xtec.cat

Cap del departament de Biologia i Geologia, coordinadora d’activitats extraescolars i coordinadora Comenius