Daily Archives: 6 d'octubre de 2021

LA NOVA BIBLIOTECA ÉS UNA REALITAT

Aquest curs gaudim d’una nova i actualitzada biblioteca, redissenyada i adaptada als trets d’identitat de la nostra escola.

La remodelació de l’espai físic de la biblioteca, la utilització d’un mobiliari i un equipament flexible, la revisió del fons bibliogràfic i dels llibres de consulta… ha afavorit un espai més obert, viu i col·laboratiu, una cuidada decoració i estètica (en la que cultura digital també hi té cabuda) i on es garanteix la seguretat i el benestar de tot l’alumnat.

La biblioteca es posa al servei dels diferents aprenentatges, i la lectura es mostra com un element clau per assolir el desenvolupament integral de l’alumnat.

Aquest nou entorn d’aprenentatge convida a la lectura, estimula el gust i el plaer per llegir, fomenta  l’hàbit lector i afavoreix la competència informacional de l’alumnat per tal que els nens i les nenes siguin capaços de fer un ús autònom del serveis i recursos que s’ofereix, i de desenvolupar amb èxit tot el procés que s’inicia amb la cerca d’informació i finalitza amb la comunicació de coneixement adquirit.