Projecte

A continuació es detallen els objectius generals i específics del blog de la biblioteca del centre, així com els membres de la seva comissió i la programació d’activitats prevista:

Objectius generals :

 • Compartir experiències de comprensió lectora i oral
 • Donar visibilitat a la biblioteca tant als usuaris de La Seu d’Urgell com als d’altres localitats de la regió
 • Iniciar la transformació cap a una biblioteca escolar digitalitzada
 • Reconstituir la Comissió de la biblioteca i recuperar projectes comuns amb tots els departaments del centre

Objectius específics:

 • Oferir una plataforma de difusió a Internet de les activitats i serveis de la biblioteca.
 • Facilitar l’accés al banc de recursos, físics i remots, per part dels alumnes dels CPD de Puigcerdà i Sort
 • Dinamitzar la utilització dels múltiples recursos oferts per la biblioteca per a l’aprenentatge de llengües estrangeres modernes, que cobreixen com a mínim totes les destreses receptives (comprensió escrita i comprensió oral)
 • Implicar tota la comunitat educativa en la lectura: alumnat, antic alumnat, professorat i PAS.

Comissió de la Biblioteca:

Coordinadors:         

 • Director/a de l’Escola
 • Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social

Representants dels departaments: 

 • Cap de Departament d’Anglès
 • Cap de Departament de Francès

Representant de l’equip directiu:            

 • Cap d’Estudis 

Representant/s dels voluntaris de la biblioteca

 

Programació d’activitats:

 • Activitats de dinamització de la biblioteca (treasure hunts)
 • Commemoracions i efemèrides
 • Presentació de seleccions temàtiques, recomanacions bibliogràfiques i guies de lectura
 • Presentació de novetats
 • Conferències i xerrades culturals
 • Activitats relacionades amb el projecte monogràfic de centre
 • Esdeveniments culturals
 • Concursos
 • Altres activitats culturals