Anuari estadístic de Catalunya

idescatSecció del portal de l’Institut d’Estadística de Catalunya on es publica anualment des de 1985 dades estadístiques bàsiques sobre Catalunya. Els capítols principals són: territori i medi ambient, població, treball, economia, agricultura, indústria, comerç, turisme, transport i altres. Cada capítol se subdivideix en matèries més específiques.

Nivell recomanat: Alumnat a partir de cicle superior.

Dídac

didacDiccionari de llengua catalana amb una interfície de consulta senzilla i intuïtiva. Conté més de 15.000 paraules usuals en els àmbits quotidians i escolars. Algunes definicions s’acompanyen de làmines visuals i es fa referència a les paraules de la mateixa família.

Nivell recomanat: Alumnat a partir de cicle mitjà.