Dídac

didacDiccionari de llengua catalana amb una interfície de consulta senzilla i intuïtiva. Conté més de 15.000 paraules usuals en els àmbits quotidians i escolars. Algunes definicions s’acompanyen de làmines visuals i es fa referència a les paraules de la mateixa família.

Nivell recomanat: Alumnat a partir de cicle mitjà.