UNITAT 3

LES FIGURES DEL RITME

PRESENTACIÓ DE LES FIGURES RÍTMIQUES:BLANCA,NEGRA,DUES CORXERES.

VIVENCIEM AMB EL COS LES FIGURES RÍTMIQUES

EL SILENCI

LECTURA DE BLANQUES,NEGRES I ELS SEUS SILENCIS

LECTURA DE NEGRES I CORXERES

LECTURA DE RITMES 1

LECTURA DE RITME2

 

 

PER PRACTICAR MÉS LES LECTURES RÍTMIQUES

LECTURA I INTERPRETACIÓ DE FIGURES FÍTMIQUES

Toquem ritmes amb el triangle, el pandero i les claves:

GALLINETA

Canta la cançó i pica el ritme amb les mans i amb instruments.

KOLEOKO CANÇÓ

 

Canta i balla aquesta cançó tradicional:

EL BALL DE LA CIVADA