L’alumnat de 5è i 6è cada any a anglès fa una activitat per adonar-nos de quina influència tenen els estereotips a la nostra societat. Per això, hem llegit un text (en anglès) que anava sobre un o una pirata, no ho deixava clar (en el cas de 5è) i el text de l’alumnat de 6è tractava sobre un/a bomber/a.

Després de llegir els textos, hem hagut de dibuixar el o la pirata o el o la bomber/a. Un cop tothom ha acabat el dibuix, cadascú li ha posat un nom. Llavors, hem contat quantes persones han fet una pirata o una bombera dona i quantes han dibuixat un pirata o bomber home.

Els resultats són molt interessants:

  • A sisè, la meitat han sigut dones i l’altra meitat homes, que comparat amb altres anys ha millorat molt. Tot i això pensem que encara falten molts esforços i canviar la mentalitat.
  • A una classe de cinquè, en canvi, tot eren homes excepte tres dones, i en l’altra classe també hi ha hagut un empat.

Finalment, aquests dibuixos els hem penjat a la paret del passadís.

Duna i Santi