Presentació

El terme “Matemàtiques dinàmiques” està tret de la capçalera del programa Geogebra del qual soc un gran admirador. L’objectiu és introduir l’ús de les calculadores simbòliques com la Wiris o el Geogebra per a l’aprenentatge de les Matemàtiques. El marc teòric serà la TAD, Teoria Antropològica de la didàctica, del professor Yves Chevallard.