Suite THE PLANETS de Guastav Holst

Holst va compondre la suite per a orquestra The Planets entre els anys 1914 i 1917. És la seva obra Op. 32 i està escrita per a una gran orquestra.

La suite The Planets està formada per set moviments. cada moviment està dedicat a un del set planetes (exeptuant la Terra) que es coneixia a l’època de Holst: Mart, Venus, Mercuri, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú.