L’AULA HOSPITALÀRIA


Els alumnes de l’aula hospitalària són tots els nens/nenes i joves, que a causa de les seves malalties o estat de salut es troben, durant un període de temps de llarga durada, ingressats a l’hospital.

L’atenció educativa de l’aula hospitalària és per a infants:

–  De llarga hospitalització.

–  En etapa d’escolarització obligatòria: primària i ESO.

El professorat de l’aula hospitalària està format per cinc docents, quatre d’educació primària i un de secundària.