Una Introducció musical a l’estructura de les proteïnes.

Les  proteïnes  es  composen  de  sub-unitats  anomenades aminoàcids.

Els aminoàcids  tenen  una estructura  química  general (C: carboni; H: higrògen; O2: Oxígen; N: nitrògen).

Aquests  àtoms  s’agrupen  en grups  funcionals: Els aminoàcids.

Dos  d’aquests  grups s’acoplen  a la molècula  de l’aminoàcid   a l’esquerra (-NH2) el grup amino i el grup  carboxilo a la dreta.

aminoacid

Existeixen 20  grups  d’aminoàcids que  s’incorporen a les  proteïnes. Tots  els aminoàcids

tenen la mateixa estrutura general, però cadascun té diferent -R. El grup  de  carboni que es connecta  a la -R  s’anomena grup alfa (α).

Els a minoàcids  es connecten  per  formar  les  proteïnes  en  una  reacció  química en la  qual  s’extreu  una  molècula d’aigua, deixant  dos  residus aminoàcids (que  és  el  que  queda  quan l’aigua  es  retira) connectats  per un  enllaç  peptídic. La  connexió  d’uns  quants  aminoàcids  d’aquesta manera  produeix un polipèptid.

anipèptid

Es perd un enllaç -HO de la molècula blava i un -H de la molècula  vermella  per  formar aquest polipètid.

Aquesta reacció  deixa el C del grup carboxil directament vinculat  a l’enllaç N  del  grup amino. Aquest  grup d’àtoms  vinculats (CONH) es  denomina  enllaç peptídic.

Els polipèptids  es  poden  considerar com  una  caena  d’enllaços α alternats  amb  enllaços  peptídics.

Com a cada C (α)s’uneix a un grup -R, un polipèptide  determinat es  caracteritza per la seqüència dels  seus  grups -R.

A les  bases de dades de proteïnes, cada -R grup està representat  per una única lletra  de l’alfabet anglès:
aminoacids-r-grups1

A la vegada es  poden  dividir en quatre  famílies:insoluble  en aigua (hidrofòbica), soluble en aigua (hidrofílic), amb càrrega  positiva i amb  càrrega  negativa (molt hidrolífics).
El petit dels aminoàcids la glicina, és un cas especial, ja que no té cap grup -R.

proscale4-1proteincodonscale

http://whozoo.org/mac/Music/Primer/ProteinCodonScale.mp3

Cliqueu sobre els audios mp3 per  escoltar l’escala musical  assignada als 20 aminoàcids.

Un joc  pot  ser  clicar successivament  els  tres  àudios  i  s’escoltarà una  simfonia amb  els  ecos.