L’Aula d’Acollida al Diari

Integrant els nouvinguts catalans

El Montsià és la comarca del Camp i l’Ebre que compta amb un major nombre d’alumnat immigrant. Les aules d’acollida dels centres són un important recurs per facilitar-ne la integració.

PER J. J.BUJ

És una aula més del centre, com potser la de música o anglès, i l’espai està en funció de les possibilitats de cada escola. Al CEIP Jaume I de la Sénia es va fer ocupant part d’un passadís del pis superior i és de les més grans que hi ha a les Terres de l’Ebre.Com la resta d’aules d’acollida de Catalunya, té una dotació d’ordinadors,làmines,mapes, equip reproductor d’àudio i material de suport proporcionat pel Departament d’Educació.Els mestres d’aquesta aula disposen d’una programació pròpia que s’adapta i aplica segons les necessitats i l’evolució de cada alumne o grup d’alumnes nouvinguts. També es tenen en compte els suggeriments dels respectius mestres tutors. L’ensenyament és individualitzat perquè s’agrupen per edats intentant no depassar els vuit alumnes per grup.

L’aula d’acollida del CEIPJaume I atén aquest curs una quinzena d’alumnes, la major part de procedència romanesa, tres marroquins i una guineana. Deu d’aquests alumnes assisteixen per segon any consecutiu a l’aula, el màxim que permet el Departament, i passat aquest període s’han d’integrar a l’aula ordinària amb la resta d’alumnes.

El curs anterior,però, la meitat dels 24 alumnes atesos s’incorporaven per primera vegada al sistema educatiu català.

«El boom de la immigració a la Sénia es va produir l’any2000, primer venia el matrimoni, després arribaven els fills. Els pares treballen a la construcció, les fàbriques de mobles i el camp. El curs que hi va haver més demanda d’atenció als nouvinguts a l’aula d’acollida va ser el de 2002-03», recorda la directora del centre, Maria Jesús Ortí.

Tres cicles

Els alumnes són dels tres cicles d’educació primària, tot i que es prioritzen els cicles superior i mitjà.L’alumnat d’infantil s’integra directament a l’aula ordinària,sense passar per la d’acollida, tal com indica la Generalitat.

El Departament d’Educació considera que els nouvinguts haurien d’anar cada vegada més hores a l’aula ordinària i menys a l’aula d’acollida per facilitar-ne la integració al seu grup classe; a més,recomana que la seua estada a l’aula d’acollida no superi la meitat de l’horari lectiu ni els dos cursos escolars.

Sempre que sigui possible, aquests alumnes han d’assistir a les especialitats (música, educació física i anglès), i també a aquelles activitats on poden demostrar les seues habilitats o que poden contribuir a la seua integració social, com ara sortides escolars, informàtica, educació visual i plàstica, etc.

Les classes a l’aula d’acollida són molt dinàmiques i participatives, ja que «la millor manera d’entendre i parlar en català és practicant-lo»,expliquen els mestres responsables de l’aula. Se li dóna molta importància a l’expressió oral, i per això s’utilitzen molts de recursos audiovisuals, com ara làmines o cançons que aprenen els alumnes.

«És una feina molt agraïda i dinàmica, cantàvem, fèiem molta expressió per entendre’ns; aquests alumnes no saben res de la nostra llengua i la nostra cultura, la mestra de l’aula d’acollida és el referent que els facilita la integració a l’escola», manifestava al Diari la primera tutora de l’aula d’acollida senienca Quinita Cardona, jubilada des de fa un parell de cursos.

La major part d’alumnes de l’aula d’acollida senienca vénen de la zona de Beius, a Romania

El referent és tan gran que la directora comenta que, quan va anar a Beius (Romania), «els xiquets que estudiaven a la Sénia em parlaven encatalà pel carrer». Ortí va anar en aquesta ciutat, de la qual procedeixen la major part de romanesos de la Sénia, atenent la invitació de l’alcalde de Beius l’estiu de 2007.

Maria Jesús Ortí també destaca que «el CEIP Jaume I és la primera escola que imparteix classes de romanès, després de l’horari lectiu a iniciativa del centre». A més, la professora és una mestra romanesa, mare d’una de les alumnes de l’escola.

Les famílies de totes les nacionalitats que viuen a la Sénia s’han volgut integrar al poble, com es va demostrar en l’àmplia participació a les jornades interculturals del col·legi. Van aportar-hi tant vestits com tota mena de menjars que es van exposar al vestíbul d’entrada del centre.

Les jornades interculturals s’han generalitzat en quasi totes les escoles amb alumnat immigrant perquè han demostrat ser molt eficaces per facilitar-ne la relació entre l’escola i la família, així com entre els mateixos estrangers.

Cada centre escolar ha d’elaborar un pla d’acollida, un document on es reflecteix de quina manera es portarà a terme el procés d’adaptació de l’alumne a l’escola, així com la comunicació entre el col·legi i la família.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *