Daily Archives: 28 gener 2009

L’Aula d’Acollida al Diari

Integrant els nouvinguts catalans

El Montsià és la comarca del Camp i l’Ebre que compta amb un major nombre d’alumnat immigrant. Les aules d’acollida dels centres són un important recurs per facilitar-ne la integració.

PER J. J.BUJ

És una aula més del centre, com potser la de música o anglès, i l’espai està en funció de les possibilitats de cada escola. Al CEIP Jaume I de la Sénia es va fer ocupant part d’un passadís del pis superior i és de les més grans que hi ha a les Terres de l’Ebre.Com la resta d’aules d’acollida de Catalunya, té una dotació d’ordinadors,làmines,mapes, equip reproductor d’àudio i material de suport proporcionat pel Departament d’Educació.Els mestres d’aquesta aula disposen d’una programació pròpia que s’adapta i aplica segons les necessitats i l’evolució de cada alumne o grup d’alumnes nouvinguts. També es tenen en compte els suggeriments dels respectius mestres tutors. L’ensenyament és individualitzat perquè s’agrupen per edats intentant no depassar els vuit alumnes per grup.

L’aula d’acollida del CEIPJaume I atén aquest curs una quinzena d’alumnes, la major part de procedència romanesa, tres marroquins i una guineana. Deu d’aquests alumnes assisteixen per segon any consecutiu a l’aula, el màxim que permet el Departament, i passat aquest període s’han d’integrar a l’aula ordinària amb la resta d’alumnes.

El curs anterior,però, la meitat dels 24 alumnes atesos s’incorporaven per primera vegada al sistema educatiu català.

«El boom de la immigració a la Sénia es va produir l’any2000, primer venia el matrimoni, després arribaven els fills. Els pares treballen a la construcció, les fàbriques de mobles i el camp. El curs que hi va haver més demanda d’atenció als nouvinguts a l’aula d’acollida va ser el de 2002-03», recorda la directora del centre, Maria Jesús Ortí.

Continue reading