Galí

És una guia d’aprenentatge interactiva de la llengua. Hi ha dos nivells, el d’iniciació i el d’aprofundiment. I hi apareixen diferents blocs de continguts:

Alfabet / Nombres

El nom / La família / El cos / Aparença física / Domicili

Dies, mesos, estacions / L’hora i el temps / Vestit / Animals

Aliments i begudes / Mobiliari cuina, bany i menjador / L’escola

Accions / Oficis / Eines variades

Morfosintaxi ( l’article, masculí, femení, el verb…)