Pas 3. La vostra web

La vostra web serà creada descarregant editor exelearning.net que permet crear una web interactiva sense codi i en ella enllaçareu http://nomcognom.neocities.org/mapa

En aquesta web posareu tot el contingut del que fem a classe.

Hi podreu afegir tantes activitats interactives com vulgueu. Quantes més i més variades activitats interactives de la vostra constel.lacio poseu millor nota.

El plagi no està permès.

La creativitat està permesa i promoguda en la vostra constel.lació.

Altre lloc XTECBlocs