Pas 2. Afegir mapper.js

Heu d’afegir mapper.js a la vostra web de neocities:

1) Crear una web a Neocities.org triant el vostre nom i primer cognom davant de neocities

2) Crear una carpeta anomenada mapa i una carpeta anomenada lib

3) Dins de la carpeta mapa heu de pujar ‘arxiu index.html creat en el pas 1

4)Dins de la carpeta lib heu de pujar l’arxiu mapper.js disponible a

http://arteducation.eu/imagemaps/humanbody/skeleton/mapper.js (copiar tot i enganxar en un editor de codi i guardar amb el mateix nom)

http://arteducation.eu/imagemaps/humanbody/skeleton

5) Podeu canviar icolorXXXXXX de forma que les sis X és el codi hexadecimal de colors HTML. Podeu triar el color d’exoplaneta Jovià, terrà, superterrà, forat negre, quasar, tipus d’estrella, etc que podeu fer la llegenda.

6)Heu de posar informació addicional en title i en el enllaç que no va a wikipedia sinó a la vostres pàgines de la vostra web de neocities.

7) Una alternativa és crear un formulari html de tamany “30” caràcters amb un petit codi javascript que permeti emprar propietats ES6 del tag <area> com onMouseOver o onMouseOut tal com explica aquí https://www.tutorialspoint.com/es6/es6_image_map.htm

Altre lloc XTECBlocs