Petit vailet

Després de practicar les diferents parts de la percussió corporal, uneix-les totes amb aquesta peça nadalenca: