Per què estudiar Història de l’Art?

L’OBRA D’ART COM A PRODUCTE DE LA CREATIVITAT I ACTUACIÓ HUMANES

La història de l’art és una disciplina científica que té com a finalitat la identificació, descripció, anàlisi i interpretació de l’obra d’art, entesa com a producte resultant de la creativitat i actuació humanes, que s’expressa amb codis propis i enriqueix la visió global de la realitat i les seves múltiples formes de manifestar-se.

ENTENDRE LES CONTINUITATS I ELS CANVIS  EN LA SOCIETAT I LA DIVERSITAT DE RESPOSTES QUE HAN DONAT ELS ÉSSERS HUMANS ALS PROBLEMES PLANTEJATS

Al llarg d’aquest curs, trobaràs en l’estudi de les obres d’art eines per  construir-te una idea rellevant i significativa del procés de continuïtats i canvis en la societat i de la diversitat de respostes humanes a algunes de les necessitats i problemes profunds i comuns de les persones.

LA OBSERVACIÓ I LA INDAGACIÓ SOBRE LES OBRES D’ART I SOBRE EL MÒN

La història de l’art, a més, constitueix una eina privilegiada per afavorir la maduresa intel·lectual i humana, ja que facilita el treball autònom per mitjà de tècniques d’indagació i investigació sobre obres representatives i rellevants que ajuden a l’adquisició d’habilitats d’observació, anàlisi, interpretació, sistematització, valoració i comunicació que també es poden aplicar a la vida pràctica, especialment en el consum del lleure i en la formació de la sensibilitat.

EDUCAR LA SENSIBILITAT ESTÈTICA I EL RESPECTE A LA DIVERSITAT

Tot plegat contribueix a ampliar la mirada personal amb el consegüent desenvolupament de la sensibilitat estètica i del respecte per la diversitat de manifestacions artístiques, superant certs prejudicis.