Fundació Joan Brossa i Res és el que sembla

La Fundació Joan Brossa s’ha fet ressò del nostre treball “Res és el que sembla” al seu Blog educatiu. Diuen això:

“La classe dels Vampirs de L’Escola Cooperativa El Puig ha estat treballant el projecte de curs 2017-2018 “Mirades”. Enguany proposàvem que els alumnes de primària fossin capaços de trobar lirisme en els objectes més quotidians, que poguessin convertir alguns elements simples, banals, en quelcom de poètic.

Així doncs, els alumnes de 6è de primària han sabut generar narratives lliures, flexibles i obertes, han concebut creacions evocadores a partir del diàleg, la reflexió i la imaginació. Els títols que han donat als poemes objectuals generats activen una realitat poètica plena de significats. El fet que poguessin visitar la mostra “Poesia Brossa” al MACBA ha contribuït a crear autèntiques meravelles.”

Moltes gràcies Fundació Joan Brossa

15 thoughts on “Fundació Joan Brossa i Res és el que sembla

  1. George Cameron

    I thought managing work and studies was an impossible juggling act until I found Global Assignment Help. Their Assignment Help not only eased my workload but also honed my understanding of complex topics. Their dedication to authenticity and comprehensive research was evident in every assignment.” – George Cameron, Stanford University

  2. David Lucas

    Global Assignment Help is your trusted partner in academic success, providing top-notch homework writing services to students worldwide. With a team of experienced and skilled writers, we specialize in crafting custom assignments tailored to meet your unique requirements. Whether you’re struggling with complex topics or facing tight deadlines, our experts are here to deliver high-quality, plagiarism-free solutions that will not only meet but exceed your expectations. We understand the importance of academic excellence, and our commitment is to assist you in achieving your goals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà