Daily Archives: 29 març 2015

Referents del déu Plutó

DÉU ROMÀ DE L’INFRAMÓN, PLANETA nan, PERSONATGE DE DISNEY, PUBLICACIÓ DE MANGA I ELEMENT QUÍMIC RADIOACTIU

Quin mite coneixeu relacionat amb el déu de l’inframón? Què vol dir “plutocràcia” i quina relació té amb el déu? Quina relació té el déu amb el planeta nan?

Francesc Franquet Yerro