Etimologia i medicina: τόμος

Durant la setmana de la ciència algunes companyes de batxillerat i jo vam fer un mural sobre algunes etimologies del grec. A mi em va tocar l’etimologia de τόμος (-tomia).
El significat d’aquest ètim és “tall” i la podem trobar en paraules com:

Amigdalotomia: Incisió en una amígdala.

Aquí teniu unes paraules escrites en diferents llengües i que provenen de la mateixa etimologia:

Català  anatomia  autotomia
Castellà  anatomía  autotomía
Anglès  anatomy  autotomy
Francès  anatomie  autotomie
Alemany  anatomie  autotomie
Portuguès  anatomia  autotomy

I aquí el significat d’aquestes paraules segons el DIEC:

anatomia: Dissecció o separació de les parts que integren un ésser viu.

autotomia: Amputació reflexa d’una part del cos que es fan alguns animals per escapar-se dels seus enemics.

Com ja he dit, -tomia significa tall, així que va ser difícil trobar imatges de cada paraula que no fossin molt desagradables, ja que a internet tot eren imatges d’operacions, que poden ferir la sensibilitat d’algú, començant per la meva. Però finalment, crec que me’n vaig sortir i tot seguit us deixo un vídeo en què podreu veure les imatges del meu apartat en el mural:

Mar Alonso’s Slidely by Slidely Slideshow

 • Us proposo buscar el significat d’algun mot del muntatge i comentar la seva relació amb el significat de l’ètim.
 • Coneixeu altres paraules que continguin aquest ètim? Expliqueu què significa cadascuna d’elles.

Mar Alonso Garin.
Batxillerat 1.2

10 thoughts on “Etimologia i medicina: τόμος

 1. Pingback: Etimologia i medicina: τόμ&omicron...

 2. Raquel Martínez

  Χαίρετε!

  Mar has fet un bon treball en el teu article, a més, has fet una bona recerca de fotografies adequades a les paraules, ja que a informàtica vaig poder comprovar quin tipus de imatges sortien.
  – Apendicectomia: Extirpació quirúrgica de l’apèndix vermiforme.
  Conec d’altres com:
  -Estrabotomia: Incisió del tendó d’un dels músculs oculars o tractament quirúrgic de l’estrabisme que consisteix en el desplaçament d’un dels músculs de l’ull.
  -Histotomia: Dissecció dels teixits orgànics.

 3. Marisol Marro

  Χαίρε!

  apendicectomia és el “tall”, l’extirpació de l’apèndix. Altres paraules que conec són, per exemple, lobotomia que consisteix en el tall dels nervis que connecten el lòbul frontal amb determinades parts del cos o del cervell, i així aquest, deixa de funcionar.

 4. Andrea Muñoz

  Us proposo buscar el significat d’algun mot del muntatge i comentar la seva relació amb el significat de l’ètim.
  *Anatomia : És la ciència que estudia l’estructura dels éssers vius, és a dir, la forma, topografía, la ubicació, la disposició i la relació entre sí de los òrgans que las componen.Prové del verb ἀνατέμνειν (tallar o separar) compost de ἀνά (cap a dalt) i τέμνειν (tallar).
  Coneixeu altres paraules que continguin aquest ètim? Expliqueu què significa cadascuna d’elles.
  *Gastroenterostomía:
  Operació que consisteix a comunicar l’estómac, a nivell de la cara posterior de l’antre, prop de la curvatura major, amb una nansa intestinal
  *Ovariotomía: Extirpació d’un o d’ambdós ovaris

 5. Pau Molar Vilà

  Χαίρετε!

  L’autora d’aquest article sobre mots que continguin l’ètim grec τόμος ου ὁ és la Mar Alonso Garín, del curs 1.2 de Batxillerat. L’article s’estructura del a següent manera: títol, introducció, definició d’amigdalotomia, taula amb el mot “anatomia” i “autotomia” en diferents llengües (català, castellà, francès, alemany i portuguès), definició d’anatomia i autotomia, explicació del significat de -tomia (tall) i presentació en Slidely Slideshow i preguntes concretes.
  La presentació en Slidely Slideshow està anunciada amb la imatge d’una boca encara amb amígdales, abans de l’amigdalotomia, i una boca amb les amígdales extretes, després de l’amigdalotomia.

  1. Imatge d’una adenoidectomia (extracció de les vegetacions adenoides)
  2. Una boca abans i després de l’amigdalotomia
  3. Imatges anatòmiques (sistemes limfàtic, nerviós, òrgans, esquelet i sistema muscular)
  4. Imatge d’un cec després d’una apendicectomia i, a la dreta, l’apèndix vermiforme extret
  5. Imatge d’una arteriotomia
  6. Imatge d’una amniotomia

  Pervivència en el català: Notes etimològiques i transcripció d’ètims i paraules gregues

  L’ètim grec τόμος ignifica “tall”, “cop” i es transcriu “tómos”.

  El mot anatomia prové segons la [[http://lema.rae.es/drae/?val=anatom%C3%ADa|RAE]] del llatí anatomĭa i, aquest, del grec ἀνατομή.

  Transcripció de ἀνατομή: anatomé

  El mot autotomia prové de dos ètims grecs: el pronom-adjectiu αὑτός αὑτή ταυτό(ν) [contracció de ὁ αὐτός ἡ αὐτή τὸ αὐτό(ν)], (el mateix, igual, idèntic) i τόμος ου ὁ (tros tallat, porció).

  Transcripció de αὑτός αὑτή ταυτό(ν): autós, auté, tautó(n)

  El mot “arteriotomia” està format per dos ètims grecs: ἀρτερία ας ἡ (artèria) i τομή ῆς ἡ (tall, cop).
  Transcripció de ἀρτερία: artèria

  El mot “amniotomia” prové de dos ètims grecs: segons el diccionari de la [[http://lema.rae.es/drae/?val=anatom%C3%ADa|RAE]], ἀμνίον pot tenir el significat de “membrana”. Per altra banda, τόμος ου ὁ és “cop”, “tall”.

  Transcripció de ἀμνίον: amni.

  [[http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp|Definicions]]: Pervivència en el català, el castellà i , l’anglès: Etimologia. Creació de noves , paraules en aquests idiomes a partir dels ètims , particulars d’alguns mots.

  Adenoidectomia: f. [MD] Extirpació quirúrgica de les vegetacions adenoides.

  Arteriotomia: f. [MD] Incisió quirúrgica d’una artèria. [[http://lema.rae.es/drae/?val=arteriolog%C3%ADa|Arteriología]] (Del llatí arterĭa, y aquest del grec ἀρτηρία). Definició de la RAE: 1. f. Parte de la anatomía que trata de las arterias. [[http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp|Artèria]]: 1 1 f. [LC] [ZOA] [MD] Conducte tubular que porta la sang del cor a totes les parts del cos. Artèria pulmonar.

  Amniotomia: f. [MD] Ruptura artificial de les membranes fetals per a provocar el part. He trobat la definició de la RAE més completa [[http://lema.rae.es/drae/?val=amnios|Amnios]]: (Del gr. ἀμνίον ‘membrana’).
  1. m. Zool. Saco cerrado que envuelve y protege el embrión de los reptiles, aves y mamíferos, y que se forma como membrana extraembrionaria, llena de líquido amniótico.

  Apendicectomia: f. [MD] Extirpació quirúrgica de l’apèndix vermiforme.

  [[http://dlc.iec.cat/results.asp|Lobotomia]]: f. [MD] Secció quirúrgica d’un lòbul del cervell.

  Lobectomía: 1. f. Med. Ablación quirúrgica de un lóbulo del pulmón, del cerebro, etc.

  [[http://www.wordreference.com/definition/leucotomy|Leucotomy]] /luːˈkɒtəmɪ/
  n

  the surgical operation of cutting some of the nerve fibres in the frontal lobes of the brain for treating intractable mental disorders
  Etymology: 20th Century: from leuco- (with reference to the white brain tissue) + -tomy

  Lobotomía. Torno a adjuntar la [[http://lema.rae.es/drae/?val=lobotom%C3%ADa|definició]] de la RAE, més completa: (De lobo2 y -tomía).
  1. f. Med. Ablación total o parcial de los lóbulos frontales del cerebro.

  Notes finals: [MD]=medicina [LC]= lèxic comú [ZOA]= zoologia en general n=noun, en anglès, nom f. femenino, en català, femení

  Χαίρετε!

 6. Teresa Devesa i Monclús

  T’agraïm, Mar, que ens hagis estalviat les imatges més cruents. amb aquests dibuixets ja ens en fem una idea…
  Pau, pel que fa al teu comentari, tingues en compte que hi havia barrejats apunts de l’esborrany de la resposta a la gimcana del cicle troià. D’altra banda, a partir d’ara, tant tu com qualsevol company, utilitzeu el codi HTML per inserir els enllaços, que podeu trobar al tutorial de l’EWC. Ara que la cursiva ja la teniu controlada, cal anar més enllà.

 7. Anna Ferrón

  Χαίρετε!

  Noies, molt bon resultat del mural i dels articles relacionats amb els ètims. Nosaltres les alumnes de grec de 2n l’any passat també vam realitzar aquesta tasca i la veritat es que aprens moltes paraules noves que no coneixies…… com ara bé el meu sarrussòfon que tant ens va fer riure!

  . Us proposo buscar el significat d’algun mot del muntatge i comentar la seva relació amb el significat de l’ètim:
  – Apendicectomia: Extripació quirúrgica de l’apèndix vermiforme. Amb relació amb l’ètim, és la realització del tall que es fa per extripar l’apèndix.
  – Arteriotomia: Incisió quirúrgica d’una artèria. Tall que es produeix per fer una intervenció en alguna arteria.

  · Coneixeu altres paraules que continguin aquest ètim? Expliqueu què significa cadascuna d’elles.
  – Traqueotomia: Incisió quirúrgica de la tràquea.
  – Microtomia : Tècnica de fer talls o seccions molt prims.
  – Vasectomia : Extirpació quirúrgica, total o parcial, del conducte deferent del testicle que es fa com a mètode d’esterilització de l’home.

 8. Pau Molar Vilà

  Χαίρετε!

  L’autora d’aquest article sobre mots que continguin l’ètim grec τόμος ου ὁ és la Mar Alonso Garín, del curs 1.2 de Batxillerat. L’article s’estructura del a següent manera: títol, introducció, definició d’amigdalotomia, taula amb el mot “anatomia” i “autotomia” en diferents llengües (català, castellà, francès, alemany i portuguès), definició d’anatomia i autotomia, explicació del significat de -tomia (tall) i presentació en Slidely Slideshow i preguntes concretes.
  La presentació en Slidely Slideshow està anunciada amb la imatge d’una boca encara amb amígdales, abans de l’amigdalotomia, i una boca amb les amígdales extretes, després de l’amigdalotomia.
  Pervivència en el català: Notes etimològiques i transcripció d’ètims i paraules gregues
  L’ètim grec τόμος significa “tall”, “cop” i es transcriu “tómos”.
  El mot anatomia prové segons la RAE del llatí anatomĭa i, aquest, del grec ἀνατομή.
  El mot autotomia prové de dos ètims grecs: el pronom-adjectiu αὑτός αὑτή ταυτό(ν) [contracció de ὁ αὐτός ἡ αὐτή τὸ αὐτό(ν)], (el mateix, igual, idèntic) i τόμος ου ὁ (tros tallat, porció).
  El mot “arteriotomia” està format per dos ètims grecs: ἀρτερία ας ἡ (artèria) i τομή ῆς ἡ (tall, cop).
  El mot “amniotomia” prové de dos ètims grecs: segons el diccionari de la RAE, ἀμνίον pot tenir el significat de “membrana”. Per altra banda, τόμος ου ὁ és “cop”, “tall”.
  Definicions extretes delDIEC 2, el DRAE i el WordReference.com
  Pervivència en el català, el castellà i l’anglès: Etimologia. Creació de noves paraules en aquests idiomes a partir dels ètims , particulars d’alguns mots.
  Adenoidectomia: f. [MD] Extirpació quirúrgica de les vegetacions adenoides.
  f. [MD] Incisió en una amígdala.
  Arteriotomia: f. [MD] Incisió quirúrgica d’una artèria. Arteriología (Del llatí arterĭa, y aquest del grec ἀρτηρία). Artèria: 1 1 f. [LC] [ZOA] [MD] Conducte tubular que porta la sang del cor a totes les parts del cos. Artèria pulmonar.
  anatomia
  1 1 f. [MD] Dissecció o separació de les parts que integren un ésser viu.
  1 2 f. [LC] [MD] Art de dissecar o de separar les parts d’un ésser viu per descobrir-ne la situació, l’estructura, etc.
  1 3 f. [LC] Anàlisi subtil. Fer l’anatomia d’un sistema científic.
  2 1 f. [LC] [MD] Ciència que tracta de l’estructura dels éssers vius. Anatomia general. Anatomia humana.
  2 2 [MD] anatomia patològica Branca de l’anatomia que estudia les modificacions anatòmiques aparegudes als òrgans i als teixits com a conseqüència dels agents morbosos.
  3 f. [LC] [MD] Estructura d’un ésser viu.
  <ahref=http://lema.rae.es/drae/?val=anatom%C3%ADaDefinició de la RAE, una mica més completa:
  1. f. Estudio de la estructura, situación y relaciones de las diferentes partes del cuerpo de los animales o de las plantas.
  2. f. Biol. Disección o separación artificiosa de las partes del cuerpo de un animal o de una planta.
  3. f. Esc. y Pint. Disposición, tamaño, forma y sitio de los miembros externos que componen el cuerpo humano o el de los animales.
  4. f. p. us. Análisis, examen minucioso de algo.
  5. f. p. us. Esqueleto, y, por ext., persona flaca.
  ~ patológica.
  1. f. Estudio de las alteraciones producidas por las enfermedades en las células y tejidos de los seres vivos.
  Amniotomia: f. [MD] f. [MD] Ruptura artificial de les membranes fetals per a provocar el part. Etimologia: Del gr. ἀμνίον ου τό. El αμνίον era el vas que recollia la sang del sacrifici.
  Apendicectomia: f. [MD] Extirpació quirúrgica de l’apèndix vermiforme.
  Altres mots:
  Lobectomía: 1. f. Med. Ablación quirúrgica de un lóbulo del pulmón, del cerebro, etc.
  leucotomy: the surgical operation of cutting some of the nerve fibres in the frontal lobes of the brain for treating intractable mental disorders
  Etymology: 20th Century: from leuco- (with reference to the white brain tissue) + -tomy
  Lobotomia: f. [MD] Secció quirúrgica d’un lòbul del cervell. Definició de la RAE: (De lobo2 y -tomía).
  1. f. Med. Ablación total o parcial de los lóbulos frontales del cerebro.
  Χαίρετε!
  Notes finals: [MD]=medicina [LC]= lèxic comú [ZOA]= zoologia en general n=noun, en anglès, nom f. femenino, en català, femení Biol=Biología Esc:= Escultura Pint; Pintura p.us.= poco usado o usada, poco usados o usadas

  Χαίρετε!

 9. Mónica Martínez

  Χαίρετε!

  Bon article Mar, tot i que no m’agraden massa els talls! Ara mateix responc a les teves qüestions:

  -Us proposo buscar el significat d’algun mot del muntatge i comentar la seva relació amb el significat de l’ètim.

  ·adenoidectomia –> extirpació dels adenoides.

  ·anatomia –> branca de la biologia que estudia l’estructura i l’organització interna dels èssers vius sovint basant-se en la dissecció.

  ·apendicectomia –> extirpació de l’apèndix.

  -Coneixeu altres paraules que continguin aquest ètim? Expliqueu què significa cadascuna d’elles.

  Altres paraules que conec que continguin l’ètim són:

  -lobotomia: incisió quirúrgica practicada en el lòbul d’un òrgan o d’una glàndula.

  -vasectomia: secció i lligadura del conducte deferent del testicle per tal de deixar a l’home estèril.

  -zootomia: disciplina zoològica que s’aboca a l’anatomia animal.

  -gastroenterostomia: creació quirúrgica d’una comunicació artificial entre l’estomac i l’intestí prim.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *