Daily Archives: 17 octubre 2014

El dia a dia a Llatí: fem cas a Plini el Jove

Bonum diem

Llegiu amb molta atenció la carta que Plini el Jove envia a Minici Fundanus en traducció de Marçal Olivar, FBM.

Plini en aquesta carta parla sobre la vida a la ciutat, el dia a dia de la qual podem relacionar amb nosaltres.

Explica que si no aprofitem realment, les tasques que en un cert moment ens resultaven útils a la llarga ens resultaran banals i ens adonarem de quant de temps hem perdut en coses sense importància.

En Plini ens aconsella aprofitar el temps de manera que puguem progressar i així no estancar-nos mai en una rutina que no ens porti enlloc.

Aquest text relaciona la seva filosofia de vida amb l’assignatura de llatí ( o realment amb qualsevol aspecte de la nostra vida) en el sentit que hem de mantenir una constància i disciplina en el nostre dia a dia que ens permetin progressar i d’aquesta manera no desaprofitar mai el temps.

Creieu que les idees de Plini poden ser aplicables a l’assignatura de llatí o en la nostra vida?

Salve!

Veneris ante diem decimum kalendas octobres MMDCCLXVII

P.D. Recordeu la carta de Tàcit?

Marc Arquillo
1r Batx. Llatí