Daily Archives: 26 març 2014

L’estructura de la ciutat d’Empúries

Introducció

La ciutat d’Empúries fou una de les ciutats més famoses i importants de la Península Ibèrica durant l’edat Antiga. Servia com a entrada per als vaixells que venien principalment de les costes d’Itàlia i Grècia per comerciar.

Aquesta ciutat era una de les que més comerç marítim abastava de tota la costa actual de Catalunya, superant la quantitat de comerç de Barcino, l’antiga Barcelona. Empúries també era una de les ciutats amb més cultura de tota la península ja que era una ciutat colona grega i romana, cosa que feia que el nivell fos molt elevat.

Estructura de la ciutat

La ciutat tenia una superfície total de 22,5 hectàrees i estava dividida entre la part grega, que eren els nuclis urbans que es trobaven arran de la costa (Neàpolis i Paliàpolis), i la part romana, la part interior. Els nuclis de les ciutats eren petits, aproximadament d’unes cinc hectàrees cadascun mentre, que la resta de terreny, en temps de l’imperi Romà, tenia una superfície d’unes 12 hectàrees on es trobaven diversos edificis importants.

Part grega de la ciutat

Centrant-nos en la part grega, sabem que la Neòpolis també tenia una sèrie d’estructures com ara la muralla, que rodejava tota la ciutat, els santuaris d’Asclepi i Serapis, un mercat, una plaça o àgora (αγορά), una stoà (στοά) o pòrtic, i per últim uns dipòsits i filtres d’aigua.

Els carrers de la ciutat grega eren irregulars i estaven adaptats al relleu del terreny.

L’Asklepieion era un centre terapèutic i religiós consagrat al déu Asclepi. Els depòsits eren el lloc on s’emmagatzemava l’aigua necessària per dur a terme els ritus de purificació als quals s’havia de sotmetre el malalt, i el pou obert potser contenia les serps consagrades al déu.

     

Part romana de la ciutat

Ara, centrant-nos en la part romana, podem apreciar que tenia una gran varietat d’edificis importants, com ara l’amfiteatre, el fòrum, la palestra o gimnàs i la muralla. El nucli urbà de la ciutat romana estava més ben organitzat, el terreny era més pla i, per tant, no es veien forcats a acomodar-se al terreny.

La muralla era un mur de formigó encofrat sobre dues fileres de pedres. El fòrum tenia una gran plaça porticada, amb temples i botigues, i uns banys públics.

El documental “Empúries, l’ànima de Catalunya” tracta els aspectes més rellevants de la ciutat i la importància que han tingut al llarg de la Història.

I vosaltres, què coneixeu d’Empúries? Hi heu estat mai? Si és que sí, deixeu un comentari explicant quin record en teniu. Si és que no, sempre podeu fer-hi una visita virtual i afegir un comentari explicant què us ha semblat.

Miquel Saborit 4t ESO. Llatí.