Daily Archives: 4 octubre 2012

La transcripció dels mots grecs al català

Has escrit ja el teu nom en grec? Què has fet transcripció o transliteració?

Els noms estrangers d’alfabet diferent del nostre, com són els noms grecs, els podem passar al català o bé per transliteració -sistema que té per finalitat reproduir tots els trets fonètics d’aquests noms mitjançant caràcters llatins, però que sovint origina una grafia que ens en resulta estranya-, o bé per transcripció -procediment que intenta representar els sons del nom estranger sense forçar la grafia de la nostra llengua ni provocar, doncs, formes exòtiques.

J. ALBERICH i M. ROS, La transcripció dels noms propis grecs i llatins (1993)

Els alumnes de grec estem fent una base de dades en el Fil Moodle per tal d’aprendre el pas al català de les grafies gregues. Clica damunt la imatge i la veuràs:

Transcripció grec - Base de dades a Moodle

Ara ja entens la diferència entre transcripció i transliteració? Deixa un comentari amb la teva opinió i el teu nom en grec.

Μαθηταί