TENIR O NO CÀMERA DE FOTOS A L’AULA, I AMB ACCÉS PELS INFANTS?

Les eines digitals són una realitat en la vida dels infants a qui acompanyem des de les escoles. Estrany és veure un infant que no sap fer ús d’una càmera de fotos d’un mòbil o l’ús d’aplicacions en tauletes. A vegades, fins i tot, saben desenvolupar-se en aquest àmbit digital, millors que nosaltres, per a ells i elles, la interpretació del món ja ve acompanyada d’una gran part d’estímuls tecnològics d’altres entorns aliens a l’educatiu.

Des de les escoles i com a docents, doncs,  no podem deixar de banda aquesta era tecnològica i hem de garantir els recursos perquè puguin a fiançar-los des d’una perspectiva responsable, sent el nostre paper el de simples bastides que acompanyen.

En aquest sentit, les eines digitals han de ser-hi presents i accessibles per a tots els infants, de la mateixa manera que ho són la resta d’àmbits (lingüístic, social, cognitiu, motriu…) i sempre sense oblidar que actualment el sistema educatiu, ho fa des d’una perspectiva globalitzadora. És a dir, des d’una fotografia elaborada per infants, es pot convertir en una posterior activitat de lògica-matemàtica o de llenguatge si els infants desperten el seu interès i estan motivats, és aquí on l’observació de l’adult juga un paper clau per saber què necessiten els infants i com es pot “estirar” per fomentar altres aprenentatges.

Per exemple, un petit grup d’infants crea una sèrie de construccions a partir d’uns animalons apilables. Si tenen una càmera accessible per a ells i elles de forma autònoma, poden decidir registrar la seva descoberta i composició. La mestra o mestre qui acompanya i observa, pot utilitzar aquestes imatges per crear després un recurs on, a partir de les seves construccions, fer patrons per copiar les figures elaborades pels seus companys, i crear així un racó matemàtic. D’altra banda, de la mateixa manera tenint una càmera al seu abast poden enregistrar el creixement d’una planta i després emprar les imatges per verbalitzar la seqüència i reforçar així el discurs oral…

En definitiva, si pretenem infants autònoms, responsables i creatius, hem de construir un entorn que faciliti aquest aprenentatge i que respongui a la realitat social actual, per tant, es fa necessari incloure a les aules elements tecnològics.

Què en penseu?

ENREGISTRAR ÀUDIOS COM A RECURS EDUCATIU

En aquesta entrada veiem com un enregistrament d’àudio ens pot ser útil, a més a més,  com a recurs educatiu. Per exemple per fer un joc d’esbrinar sons que els hi son familiars o que s’han introduït a partir d’un centre d’interès.

Aquí us deixo un exemple de sons d’animals. Sabríeu dir quins son?

ENREGISTRAR ÀUDIOS PER MILLORAR L’EXPRESSIÓ

En aquest mòdul estem aprenent a com enregistrar l’àudio dels infants, ajuda a fer que ells i elles siguin més conscients de la importància que té la vocalització, l’entonació, el ritme i l’actitud perquè el seu missatge sigui entès , i per tant, millori la seva expressió (com a locutor) o la seva comprensió (com a receptor).

A més, ajuda al docent a acompanyar aquestes habilitats des d’una perspectiva més dinàmica i atractiva pels infants.

Aquí podeu escoltar, com després d’aprendre una dita de la Tardor, l’Enzo (infant de 4 anys) ens la narra a través d’un àudio.

En aquest altre, escoltarem a en Jordi (infant de 6 anys) reproduir el poema de “Los frutos del otoño” en un idioma que no és el seu habitual.

Finalment he descobert, gràcies a aquesta pràctica, que hi ha arxius  creats com a “.ogg” (per exemple amb la gravadora del telèfon) que no són reconeguts en alguns ordinadors i/o programes,  però que hi ha convertidors online gratuïts que ho transformen en mp3 o mp4.

PRESENTACIÓ DEL BLOC

Hola lectors i lectores,

Soc la Lluïsa, autora d’aquest bloc en pràctiques del curs “Educació infantil i recursos digitals”.

Actualment treballo a una escola del Maresme acompanyant els aprenentatges d’un grup  de 22 infants de 4 anys.  Tots ells i elles amb uns interessos, motivacions i ritmes diferents, i és per això que continuo la meva formació constant per respondre a les seves necessitats a través de l’aprenentatge de nous recursos i estratègies que s’ajusten a la realitat social actual.

En aquest bloc trobareu entrades relacionades amb els aprenentatges que aniré descobrint per fer un millor ús de les tecnologies i recursos que actualment tenim al nostre abast per treballar des de les aules, i a poc a poc fer-nos més competents en aquest àmbit per treure totes les seves possibilitats des d’una manera responsable i equilibrada.

Voleu aprendre amb mi?

Lluïsa