Tag Archives: autisme

Música, per cosir la societat

A l’atenció del Director

Benvolguda, benvolgut,

ja fa uns dotze anys que arreu de Catalunya funcionen els “Plans Educatius d’Entorn” (PEE). Diria que juntament amb les Aules d’Acollida són les dues millors deixes del primer govern tripartit d’esquerres. Mai estarem prou agraïts als tutors d’aquestes aules: van fer, aleshores, una feinada ingent. Ara encara n’hi ha, és clar, però la situació és molt diferent. En aquells moments van permetre que el país no ens rebentés per les costures. Goso dir que qualsevol país de la vella Europa que hagués rebut UN MILIÓ d’alumnes nouvinguts en vuit anys s’hauria “encès”. N’hem d’estar cofois; això no va passar perquè es va fer molta feina i ben feta. Coses de la vida han fet que l’actual Consellera hagi estat convidada per Google, durant una setmana, a explicar aquesta experiència. No em consta que per fer-ho hagués convidat cap dels responsables. Hagués estat el correcte, ai-làs!

Continue reading