Tag Archives: actualitat

Un bon recurs

A l’atenció del Director

Benvolguda, benvolgut,
tot sovint comprovo, amb pesar, que hi ha molts centres educatius que viuen “d’esquena a la realitat” social i personal dels alumnes. De veritat que em costa entendre el perquè. Com és possible que un centre educatiu, per exemple, no alteri ni un mil·límetre la programació prevista després d’un fet rellevant? El darrer diumenge del trimestre hi hagué eleccions a España. Estaria saber quin percentatge d’escoles, i sobretot d’instituts, les van aprofitar per oferir als alumnes espais de reflexió, de debat, d’anàlisi i de contrast. El nas em diu que ben pocs.

Recordo que no fa gaire us vaig fer la mateixa reflexió en relació als atemptats de París. La setmana següent més d’una mare em comentava, amb profunda decepció, que en el centre educatiu dels seus fills aquesta notícia havia estat ignorada, talment com si mai hagués existit. És a dir, se’n  parla a les cases, se’n  parla al carrer, en parlen els mitjans, se’n parla als restaurants i a les cafeteries però no se’n parla en els centres “educatius”. No em digueu que això, com a mínim, no resulta una paradoxa. Per a què redimonis ha de servir un sistema educatiu si no és per facilitar la interpretació de la realitat? No correspon als centres educatius proveir els alumnes d’eines conceptuals i metodològiques que els permetin posicionar-se i, si escau, actuar?

Us comento tot això perquè he descobert un recurs que ens pot ajudar, i molt, a superar aquesta paradoxa, per no dir irresponsabilitat gremial. Fa temps que en el blog de l’Editorial La Galera es proposa “LA NOTÍCIA DE LA SETMANA A L’AULA”. Després de fer una petita descripció del fet que han seleccionat, aporten dades complementàries per poder contextualitzar adequadament la notícia i efectuen un seguit de propostes, “per àrees”. S’hi fan propostes per a responsables de matemàtiques, de socials, d’ètica, de llengua, etc. La majoria, val a dir, força interessants. Per exemple, el dia que van seleccionar la notícia dels “desplaçaments del refugiats sirians” proposaven de fer estudis comparatius de població abans i després del conflicte, proposaven descobrir que és l’ACNUR (l’Agència de Nacions Unides per als refugiats).

De veritat, us recomano que hi doneu un cop d’ull i considereu la possibilitat d’incorporar aquest recurs a la planificació setmanal d’activitats del vostre centre. Us ben asseguro que tots els alumnes i força famílies us ho agrairan.

https://textlagalera.wordpress.com/2015/09/16/la-noticia-de-la-setmana-a-laula-2/

im

Hi compto, eh?

Gràcies, un cop més, pel vostre compromís en la millora de la qualitat del servei educatiu.