Category Archives: fractura digital

No n’acabo d’estar segur

A l’atenció del Director/a

Benvolguda, benvolgut,

alguns, pocs però, m’ho heu sentit dir. Avui, confio que més hi reflexionin: La Fundació catalana per a la recerca i la innovació (la que inicialment va dissenyar el programa Educat1x1) va publicar, l’any 2009, un informe en què, entre moltes coses interessants, s’hi podia llegir que en el 40% de les llars de l’alumnat d’escolaritat obligatòria NO hi havia connexió a internet. No crec pas que, amb la crisi econòmica que patim, la situació hagi millorat gaire, des d’aleshores.

Aquesta dada m’ha vingut al cap després de visitar amb deteniment el nou espai web que el DE, juntament amb els de Salut i Benestar i família, ha inaugurat adreçat a les famílies dels alumnes. M’he “passejat” per tot arreu i fins i tot he emplenat una enquesta que m’ha mesurat fins quin punt, en el seu dia, vaig ser “bon pare”. Deixant la ironia, però, durant tota l’estona he pensat que la iniciativa, valuosa sens dubte, se sosté sobre dues tesis falses: 1. Què tothom té internet a casa i 2. Que tothom sap llegir i escriure.

També m’ha vingut al cap una cosa que vaig sentir dir al Salvador Cardús a l’Escola Samuntada de Sabadell: El que tractem en una reunió de pares, els qui més necessitarien escoltar-ho són els que no vénen, no es pot limitar a ser una queixa irresoluble, com ara, sinó que ha de ser un problema amb solució. Parlava de la carta de la Carta de Compromís Educatiu (una oportunitat més perduda a la majoria de centres, pel que jo en sé). Amb aquest web de famílies, penso, passarà tres quarts del mateix: qui el visitarà?, doncs, probablement, els que no els caldria.

Cal trobar, doncs, la solució de manera URGENT, altrament el sistema educatiu servirà per augmentar les diferències entre els alumnes i també l’anomenada “fractura digital”. Mireu, per començar, la Llei 12/2009, d’educació, en el seu article 89 Serveis digitals i telemàtics a disposició dels centres, diu:

El Departament ha de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa. Els centres han de posar aquests serveis, en la mesura que escaigui, a disposició del professorat, els alumnes i les famílies.

On ho diu que un mestre o professor no pot fer hores lectives, posem per cas, de 5 a 7 de la tarda per permetre l’accés al maquinari del centre, només, a unes determinades famílies i alumnes.

http://www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola